Konuk Editörden

İnmede Radyoloji
 • Kamil Karaali
Trd Sem 2021; 9: 0-0
Kemik Tümörlerinde Radyolojik Tanı
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2021; 9: 0-0
Pediatrik Nöroradyoloji
 • Ahmet SIĞIRCI
Trd Sem 2019; 7: 0-0

Derleme

Kemik Tümörlerinde Radyolojik Değerlendirme
 • Nil Tokgöz
Trd Sem 2021; 9: 1-14 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-13-16
Serebral Anevrizmalarda Radyolojik Tanı
 • Serdar Arslan
 • Emine Meltem Önal
Trd Sem 2022; 10: 10-18 DOI: 10.5152/trs.2022.220552
Nöroradyolojide İleri BT Teknikleri ve Protokolleri
 • Serdar Arslan
 • Osman Kızılkılıç
Trd Sem 2020; 8: 66-79 DOI: 10.5152/trs.2020.835
Uterin Myomlarda Radyolojik Görüntüleme
 • Bumin Değirmenci
 • Mustafa Kara
Trd Sem 2015; 3: 92-107 DOI: 10.5152/trs.2015.246
Kemiğin İndiferansiye Küçük Yuvarlak Hücreli Sarkomları ve Radyolojik Bulguları
 • Merve Yazol
 • Öznur Boyunağa
Trd Sem 2021; 9: 124-136 DOI: 10.5152/trs.2021.2021-9-13
İntrakraniyal Tümörlerin Tedaviye Yanıtının Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
 • Rahşan Göçmen
 • Kader Karlı Oğuz
Trd Sem 2016; 4: 149-160 DOI: 10.5152/trs.2016.355
Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi
 • Yunus Oktay Atalay
 • Mehmet Halil Öztürk
Trd Sem 2015; 3: 149-158 DOI: 10.5152/trs.2015.186
Girişimsel Nöroradyolojiye Nasıl Başladık
 • Olcay Çizmeli
Trd Sem 2022; 10: 154-159 DOI: 10.5152/trs.2022.220055
İntrakraniyal Yer Kaplayan Lezyonların Radyolojik Ayırıcı Tanısı
 • Mehmet Cem Çallı
 • Cenk Eraslan
Trd Sem 2016; 4: 161-177 DOI: 10.5152/trs.2016.362
Acil Radyolojide Görüntüleme Protokolleri
 • Sinan Balcı
 • Mehmet Ruhi Onur
Trd Sem 2016; 4: 178-197 DOI: 10.5152/trs.2016.401
Radyolojik-Patolojik Korelasyon: Yüksek Risk Lezyonlarda Ne Yapmalıyız?
 • Ayşenur Oktay
Trd Sem 2014; 2: 217-229 DOI: 10.5152/trs.2014.018
Klinik Radyolojik Uyumsuzluklar; Klinisyen Beklentisi
 • Savaş Koçak
Trd Sem 2014; 2: 241-251 DOI: 10.5152/trs.2014.020
Pankreasta Girişimsel Radyoloji
 • Aycan Uysal
 • Okan Akhan
Trd Sem 2019; 7: 244-260 DOI: 10.5152/trs.2019.785
Periferik Arteriyel ve Venöz Trombozların Tedavisinde Girişimsel Radyoloji
 • Halil Bozkaya
 • Ali Koçyiğit
Trd Sem 2015; 3: 277-286 DOI: 10.5152/trs.2015.276
Akciğer Kanserinde Radyolojik Bulgular
 • Pınar Balcı
 • Canan Altay
Trd Sem 2014; 2: 304-315 DOI: 10.5152/trs.2014.025
Radyolojik Olarak Atlanmış Akciğer Kanserleri
 • Uğur Topal
Trd Sem 2014; 2: 316-325 DOI: 10.5152/trs.2014.026
Karaciğerin ve Safra Yollarının Radyolojik Anatomisi
 • Muzaffer Başak
 • Deniz Akan
Trd Sem 2015; 3: 336-348 DOI: 10.5152/trs.2015.314
Prostatın Radyolojik Anatomisi
 • Gökhan Pekindil
Trd Sem 2017; 5: 361-369 DOI: 10.5152/trs.2017.538
Pediatrik Nontravmatik Abdominal Acillere Radyolojik Yaklaşım
 • Saliha Çıracı
 • Selim Doğanay
Trd Sem 2016; 4: 365-379 DOI: 10.5152/trs.2016.369
Acil Girişimsel Radyolojik İşlemler
 • Ahmet Kürşad Poyraz
 • Suat Eren
Trd Sem 2016; 4: 380-390 DOI: 10.5152/trs.2016.390
Hepatosellüler Karsinomda Radyolojik Tanı ve Evreleme
 • Funda Obuz
Trd Sem 2015; 3: 437-460 DOI: 10.5152/trs.2015.327

Davetli Derleme

Madde Kullamınına Bağlı Ensefalopati
 • Suna Şahin Ediz
 • Alpay Alkan
Trd Sem 2023; 11: 102-108 DOI: 10.4274/trs.2023.233103

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler