Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Akım Yönlendirici (Flow-Diverter) Stentler ile Anevrizma Tedavisi

1.

Radyoloji Ana Bilim Dalı, Nöroradyoloji Bölümü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Turkey

Trd Sem 2022; 10: 91-105
DOI: 10.5152/trs.2022.220249
Okunma: 325 İndirilme: 141 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

Günümüzde geniş boyunlu ve kompleks anevrizmaların tedavisinde sıklıkla akım yönlendirici stentler tercih edilmektedir. Bu bölümde akım yönlendirici stent tedavisinin endikasyonları, preoperatif ve postoperatif medikasyon, sık kullanılan akım yönlendirici stentler, teknik zorluklar, komplikasyonlar, tedavi sonrası takip ve akım yönlendirici stent tedavisinin geleceği tartışılacaktır.

Korkmazer B, Koçer N. Akım Yönlendirici (flow-diverter) stentler ile anevrizma tedavisi. Trd Sem 2022;10(1):91-105.

Ekler
EISSN 2148-1210