Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Akut İskemik İnmede Girişimsel Tedavi Yöntemleri

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 271-298
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-18-23
Okunma: 628 İndirilme: 465 Online Yayın Tarihi: 13 Eylül 2021

Dünyada ölümlerin en sık ikinci, fonksiyonel kısıtlılığın en önde gelen nedeni olan inmenin erken tanı alıp uygun hastaların ikinci jenerasyon trombektomi cihazları ile erken intraarteryal (İA) tedavisinin güvenilir olduğu ve fonksiyonel kısıtlılığı azalttığı, ayrıca standart tedavi olan tek başına İV tPA tedavisine göre üstünlüğü gösterildikten sonra inmede mekanik trombektomi (MT) standart tedavi haline gelmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210