Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Akut İskemik İnmenin Medikal Tedavisi

1.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 258-270
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-19-24
Okunma: 652 İndirilme: 416 Online Yayın Tarihi: 13 Eylül 2021

İskemik inme özürlülük ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Akut fazında yapılan reperfüzyon tedavileri engel ve ölüm oranını azaltmaktadır. Reperfüzyon tedavileri; intravenöz trombolitik ve nörogirişimsel yöntemin her ikisinin de erken başlanması, beraberinde uygun hasta seçimi, iyi sonlanım ile birlikte kanama gibi komplikasyonların önlenmesini sağlar. Bu derlemede intravenöz trombolitik tedavi endikasyonları kontrendikasyonları, uygulama şekli ve komplikasyonlarının yönetimi üzerinde durulacaktır.

Ekler
EISSN 2148-1210