Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Intrakraniyal Dissekan ve Travmatik Anevrizmalarda Tedavi

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana bilim Dalı, Girişimsel Radyoloji ve Anjiografi Ünitesi, Bornova, İzmir, Turkey

Trd Sem 2022; 10: 115-127
DOI: 10.5152/trs.2022.220754
Okunma: 240 İndirilme: 120 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

İntrakranial travmatik ve disekan anevrizmalar farklı mekanizmalar ile meydana gelen diğer vasküler patolojilere oranla daha nadir görülen ve tedavileri daha zor patolojilerdir. Travmatik anevrizmalar ve disekan anevrizmaların akut dönemde tanı konması bazen zor olup, takip eden radyolojik görüntülemelerle ortaya konmaktadır. Bu kompleks patolojilerin tedavileri cerrahi yada endovasküler olarak yapılmakla birlikte, özellikle artan yeni teknolojik gelişmeler eşliğinde endovasküler olarak tedavi seçenekleri her geçen gün daha fazla artmakta ve daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Endovasküler tedavi tekniklerinde rekonstrüktif ve dekonstrüktif tedavi seçenekleri olgu bazında tercih edilmektedir. Travmatik anevrizmalarda günümüzde halen daha endovasküler olarak parent arter embolizasyonu ilk planda olmakla birlikte, dissekan anevrizmalarda ise giderek artan sıklıkta rekonstrüktif tedavi yöntemleri tercih edilmektedir.

Çınar C, Oran İ. Intrakraniyal dissekan ve travmatik anevrizmalarda tedavi. Trd Sem 2022;10(1):115-127.

Ekler
EISSN 2148-1210