Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

İskemik İnme Etiyolojisi Belirlemede US ve Doppler US

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 204-217
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-17-22
Okunma: 474 İndirilme: 349 Online Yayın Tarihi: 13 Eylül 2021

Ultrasonografi (US), gri-skala, renkli ve spektral Doppler özellikleriyle ateroskleroz açısından risk grubu hastalarında ucuz, zararsız, güvenilir bir tarama testi, semptomatik hastalarda da değerli bir tanı aracıdır. Bu makalede iskemik inme etiyolojisini belirlemede US ve Doppler US’un rolü ele alınacaktır.

Ekler
EISSN 2148-1210