Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kanamamış Anevrizmalarda Takip ve Tedavi Kararı

1.

İstanbul Galata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 146-153
DOI: 10.5152/trs.2022.220348
Okunma: 239 İndirilme: 125 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

Kanamamış intrakranial anevrizmalar, görüntüleme tekniklerinin gittikçe yaygınlaşması ve görüntüleme çözünürlüğünün artması nedeniyle daha sık karşımıza çıkmaktadır. İnsidental saptanan ve çoğu asemptomatik ve küçük olan bu anevrizmalara yaklaşım, güncel literatür bilgisi dahilinde ele alınmıştır. Hasta ve anevrizma karakteristiklerine konu içerisinde değinilmiş ve kabul gören tedavi endikasyonlarına değinilerek bu kriterleri sağlamayan anevrizmalara yaklaşım ile ilgili veriler özetlenmiştir.

Özlük E, Işlak C. Kanamamış anevrizmalarda takip ve tedavi kararı. Trd Sem 2022;10(1):146-153.

Ekler
EISSN 2148-1210