Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Kanamış Serebral Anevrizmalarda Yoğun Bakım ve Komplikasyonların Yönetimi

1.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 26-36
DOI: 10.5152/trs.2021.220135
Okunma: 246 İndirilme: 133 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

Anevrizmalara bağlı subaraknoid kanamalarda tedavi yaklaşımlarındaki gelişmeler nedeniyle mortalite ve morbiditede anlamlı bir azalma gözlemlenmektedir. Tedavi sürecinde yeniden kanama, kafa içi basınç artışı, hidrosefali, vazospazm, geç iskemik defisit, nöbetler, kardiyovasküler, pulmoner, nöroendokrin, metabolik ve elektrolit denge bozuklukları gibi komplikasyonlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu hastaların yönetiminde nöroyoğun bakım, beyin cerrahisi ve nöroradyoloji kliniklerini içeren multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir.

Akçıl EF, Korkmaz Dilmen Ö, Tunalı Y. Kanamış serebral anevrizmalarda yoğun bakım ve komplikasyonların
Yönetimi. Trd Sem 2022;10(1):26-36.

Ekler
EISSN 2148-1210