Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Serebral Anevrizmalarda Klinik ve Muayene Bulguları

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 1-9
DOI: 10.5152/trs.2022.212533
Okunma: 298 İndirilme: 179 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

İntrakraniyal anevrizmalar, serebral arterlerin duvarında, çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen fokal veya yaygın patolojik genişlemelerdir. Anevrizmaya bağlı klinik bulgular; anevrizma rüptürüne bağlı subaraknoid kanama (SAK) bulguları ve anevrizmanın lokal kitle etkisine bağlı belirtiler olarak ortaya çıkabilir. ‘Hayattaki en şiddetli baş ağrısı’ olarak tanımlanan, ani olarak başlayan ve en şiddetli haline birkaç saniye veya dakika içinde ulaşan baş ağrısı SAK için en önemli belirtidir. Tekrar kanama, hidrosefali, vazospazm SAK’ın önemli komplikasyonları arasındadır.

Sonuç olarak; SAK morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir nörolojik acildir. SAK düşündürecek semptomların erken dönemde tanınması ileriye yönelik tetkik, tedavi ve komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.

Koçhan Kızılkılıç E, İnce FB. Serebral anevrizmalarda klinik ve muayene bulguları. Trd Sem 2022;10(1):1-9.

Ekler
EISSN 2148-1210