Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Serebral Anevrizmalarda Parent Arter Oklüzyonu

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ataşehir, İstanbul, Turkey

2.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Bakırköy, İstanbul, Turkey

Trd Sem 2022; 10: 48-54
DOI: 10.5152/trs.2022.220653
Okunma: 265 İndirilme: 124 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

Endovasküler yolla anevrizma tedavisinde parent arterin kapatılması ile anevrizmanın dolaşım dışı bırakıldığı dekonstrüktif yöntem hala geçerliliğini korumaktadır. Bu tedavi öncesi ‘balon test oklüzyon’ ile ön değerlendirme oldukça kritik bir öneme sahiptir. Uygun hastalarda, dev, fuziform, blister gibi kompleks anevrizmalarda ve travmatik ve iatrojenik yaralanmalarda etkin ve güvenli bir seçenektir.

Velioğlu M, Hakan Selçuk H. Serebral anevrizmalarda parent arter oklüzyonu. Trd Sem 2022;10(1):48-54.

Ekler
EISSN 2148-1210