Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Serebral Anevrizmaların Cerrahi ve Endovasküler Tedavisinde Anestezi Uygulamaları

1.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 19-25
DOI: 10.5152/trs.2022.220150
Okunma: 372 İndirilme: 152 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

Serebral anevrizma tedavi girişimleri, genel anestezi dışında; minimal, modere/bilinçli ve derin sedasyon ile de yapılabilmektedir. Tedavi gibi anestezi seçiminde de medikal ve paramedikal multi-faktöryellik söz konusudur. Ancak seçilen yöntem her ne olursa olsun; çok iyi bir pre-anestezik değerlendirme, vital sistemlerin yakın izlemle mutlak kontrolü ve gereğinde responsif-nöroprotektif müdahaleleri içeren idame dönemi yanısıra iyi bir uyanma ve post-op takip gerekliliği değişmemektedir.

Türeci E, Türel I. Serebral anevrizmaların cerrahi ve endovasküler tedavisinde anestezi uygulamaları. Trd Sem 2022;10(1):19-25.

Ekler
EISSN 2148-1210