Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Serebral Anevrizmaların Tedavisinde Primer Koilleme ve Balon Yardımlı Koil Embolizasyonu

1.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Turkey

Trd Sem 2022; 10: 55-70
DOI: 10.5152/trs.2022.220957
Okunma: 235 İndirilme: 126 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

İntrakranial sakküler anevrizmalar beyin damarlarındaki zayıf bölgelerden çeşitli dejeneratif süreçlere bağlı olarak gelişen fokal dilatasyondur. Kanamamış anevrizmaların toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1-2 civarında bildirilmektedir. Günümüzde non-invaziv görüntüleme yöntemlerinin kullanım sıklığının artmasına bağlı olarak insidental saptanan kanamamış anevrizmalar klinikte sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Subaraknoid kanama intrakranial anevrizmaların olabilecek en ciddi klinik prezentasyonudur. Mortalite ve morbiditesi yüksek olabilen bu hastalık grubunda endovasküler tedavi kanamış ve kanamamış anevrizmalarda etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış etkili bir seçenektir. Anevrizmalarda olası rüptür riskini değerlendirmek, gerektiğinde seçilecek tedavi yöntemine karar vermek her hasta ve anevrizma özelinde önemli karar süreçleri gerektirir. Tedavi yöntemine karar verilirken temel amaç hastayı olabilecek en düşük tedavi riskine maruz bırakarak anevrizmaya bağlı olabilecek subaraknoid kanamadan korumak ve tekrar kanama olasılığını ortadan kaldırmaktır. İntrakranial anevrizmalarda primer koil embolizasyon ve balon yardımlı koil embolizasyon (remodelling yöntemi) yöntemleri en temel endovasküler tedavi yöntemleri olup uygun elektif veya kanamış anevrizmalarda ilk tercih edilen yöntemlerdendir. Bu yazımızda uygun hastalarda primer koil ve balon yardımlı koil embolizasyon tedavilerinin temel teknik öğelerini, hasta seçiminde kullanılan parametreleri ve bu yöntemlerin başarı ve komplikasyon oranlarını derlemeyi amaçladık.

Barburoğlu M, Sencer S. Serebral anevrizmaların tedavisinde primer koilleme ve balon yardımlı koil embolizasyonu. Trd Sem 2022;10(1):55-70.

Ekler
EISSN 2148-1210