Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Serebral Vazospazmda Tibbi ve Endovasküler Tedavi

1.

Department of Radiology, Baskent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Department of Radiology, American Hospital, İstanbul, Turkey

Trd Sem 2022; 10: 128-145
DOI: 10.5152/trs.2022.220958
Okunma: 222 İndirilme: 152 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası mortalite ve morbidetinin en önemli sebeplerinden biri vazospazm ve gecikmiş serebral iskemidir. Vazospazm tedavisinin temel amacı serebral kan akımı ve beyin oksijen dağılımını arttırarak iskemik nöronal hasarın azaltılmasıdır. Sürecin patofizyolojisi anlaşıldıkça, tedavide konvansiyonel medikal ve endovasküler yöntemlerin yanı sıra, probleme yönelik yeni tedavi stratejileri gelişme göstermektedir.

Andıç Ç, Baltacıoğlu F. Serebral vazospazmda tibbi ve endovasküler tedavi. Trd Sem 2022;10(1):128-145.

Ekler
EISSN 2148-1210